สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 259,465.84123,000.0052.6 %5.08,231.201,784.7678.3 %5.0
รวม 259,466 123,000 52.59 % 8,231 1,785 78.32 %