สรุปผลประเมิน กรมราชทัณฑ์ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 169,200.97116,494.0031.2 %5.06,483.40574.9591.1 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 26,146.012,524.0090.3 %5.0565.86628.61-11.1 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 249,703.34191,967.0023.1 %5.0727.20293.7859.6 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 107,619.05141,378.00-31.4 %0.01,749.351,368.7121.8 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง121,335.277,038.0094.2 %5.01,942.35437.6377.5 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง103,791.84105,549.00-1.7 %0.01,784.21404.5877.3 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม193,823.67304,550.00-57.1 %0.02,379.33190.0092.0 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร125,878.75128,019.00-1.7 %0.02,723.212,384.9312.4 %5.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี88,632.6879,764.0010.0 %5.01,059.50694.5434.4 %5.0
รวม 1,186,132 1,077,283 9.18 % 19,414 6,978 64.06 %