สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 97,781.5930,135.3769.2 %5.04,888.80271.9894.4 %5.0
รวม 97,782 30,135 69.18 % 4,889 272 94.44 %