สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 140,808.0963,487.0054.9 %5.05,767.393,313.6042.5 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)5,114.234,500.0012.0 %5.0570.4833.5694.1 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)10,435.7618,960.00-81.7 %0.03,515.29783.2277.7 %5.0
รวม 156,358 86,947 44.39 % 9,853 4,130 58.08 %