สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน247,363.19257,687.66-4.2 %0.07,790.345,316.1831.8 %5.0
รวม 247,363 257,688 -4.17 % 7,790 5,316 31.76 %