สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน262,215.4197,343.0062.9 %5.06,236.39152.0097.6 %5.0
รวม 262,215 97,343 62.88 % 6,236 152 97.56 %