สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 108,867.87114,447.00-5.1 %0.05,026.37792.0084.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,270.571,688.6083.6 %5.0515.6878.2484.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,260.30152.0097.1 %5.087.570.9598.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก9,247.6115,403.99-66.6 %0.0369.71162.0056.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,857.185,822.0040.9 %5.0965.3830.2096.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น16,034.676,230.5861.1 %5.0468.2953.9588.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม13,945.341,187.3891.5 %5.0446.880.9599.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,565.626,316.9266.0 %5.0656.22152.7576.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,442.401,560.1181.5 %5.0294.1452.9982.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,584.422,984.0068.9 %5.0569.2954.0290.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,090.8313,502.00-3.1 %0.02,167.67137.8993.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,194.061,043.0087.3 %5.01,172.611.0099.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,684.315,357.8260.8 %5.0462.1764.0286.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,520.492,844.0075.3 %5.0853.200.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน15,025.242,075.4886.2 %5.0977.4450.6294.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,369.324,488.0046.4 %5.01,252.61127.6689.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,567.1911,189.0042.8 %5.01,354.82183.4786.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,259.832,670.0071.2 %5.0242.9342.8782.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร42,017.0197,899.00-133.0 %0.01,524.1328.5098.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี29,925.109,032.5069.8 %5.0939.2068.6392.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,943.923,511.0060.7 %5.0272.4344.1583.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช8,460.731.00100.0 %5.0718.620.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,108.953,072.0066.3 %5.0561.412.8599.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,318.763,007.0781.6 %5.0647.0176.0088.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,121.36521.0091.5 %5.092.7132.7664.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,642.336,744.0042.1 %5.01,987.7581.9395.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,821.453,181.0070.6 %5.0391.3728.5092.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง15,758.1111,632.0026.2 %5.02,945.41126.1995.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี10,494.262,184.0079.2 %5.0282.549.0096.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,317.041,842.9885.0 %5.0393.2474.1781.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,451.422,141.3966.8 %5.0118.0872.5538.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์17,655.8112,232.0030.7 %5.02,615.74145.5094.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี12,862.6014,400.00-12.0 %0.0265.8268.3274.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,604.233,934.0066.1 %5.01,243.31251.3279.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย9,198.544,258.5053.7 %5.0428.3737.1691.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป12,956.4810,818.0016.5 %5.028,757.1728.5099.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,293.92531.0093.6 %5.0284.0456.3280.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,280.013,892.9365.5 %5.02,288.45114.9595.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,186.6612,196.3514.0 %5.0946.87229.0075.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก12,291.333,678.4070.1 %5.0869.3062.6592.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี9,704.23922.0890.5 %5.0196.8059.8269.6 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,104.3711,190.60-0.8 %0.0563.3182.6585.3 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,892.125,120.0035.1 %5.0455.200.9599.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,297.6015,426.00-111.4 %0.05,319.750.95100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,221.062,062.0071.4 %5.0683.170.9599.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,837.862,235.0071.5 %5.05,358.99101.1698.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,404.512,982.9944.8 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,317.5149,770.00-171.7 %0.0696.44142.5079.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,729.435,849.90-2.1 %0.0167.640.9599.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,246.707,625.927.5 %3.51,177.940.9599.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา6,929.062,101.0069.7 %5.0738.3722.2997.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,882.173,724.0052.8 %5.01,152.5263.4494.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,493.022,108.8871.9 %5.0318.0952.5483.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,540.224,056.9546.2 %5.09,524.690.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,761.93852.0069.2 %5.056,559.3164.0999.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,735.871,000.0085.2 %5.0187.980.9599.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,292.553,428.40-49.5 %0.018,648.81113.4299.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา3,712.892,396.0035.5 %5.02,226.120.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,936.361,536.0020.7 %5.017,101.1716.1199.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม2,309.371,018.0055.9 %5.019,178.5524.0699.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,022.392,240.00-10.8 %0.08,703.530.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,910.422,432.7064.8 %5.0360.822.6799.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,724.972,559.79-48.4 %0.034,565.320.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,515.153,270.1061.6 %5.01,252.4441.1796.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี2,528.594,372.00-72.9 %0.023,423.48165.1499.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,012.359,988.28-231.6 %0.0595.783.0399.5 %5.0
รวม 770,560 559,941 27.33 % 276,188 4,591 98.34 %