สรุปผลประเมิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 124,316.56195.0099.8 %5.04,938.82683.1486.2 %5.0
รวม 124,317 195 99.84 % 4,939 683 86.17 %