สรุปผลประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ124,405.59126,000.00-1.3 %0.05,470.36119.0097.8 %5.0
รวม 124,406 126,000 -1.28 % 5,470 119 97.82 %