สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ188,883.00269,520.00-42.7 %0.08,643.92165.5098.1 %5.0
รวม 188,883 269,520 -42.69 % 8,644 166 98.09 %