สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม316,614.41296,917.006.2 %3.09,857.073,906.6060.4 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)143,296.4427,445.0080.8 %5.05,661.08335.3594.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)102,847.0627,670.0073.1 %5.05,423.461,251.9076.9 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)750,684.9439,737.0094.7 %5.05,961.243,838.7935.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)103,204.9112,169.0088.2 %5.05,426.58587.7089.2 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)129,788.9734,084.9473.7 %5.06,230.761,019.2583.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)97,308.9716,723.0082.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)256,682.69264,278.03-3.0 %0.06,484.531,664.7574.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)111,625.8441,751.0062.6 %5.05,360.921,061.5080.2 %5.0
รวม 2,012,054 760,775 62.19 % 50,406 13,666 72.89 %