สรุปผลประเมิน กองบัญชาการกองทัพไทย เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 1,780,760.101,580,530.0011.2 %5.070,989.6651,782.7527.1 %5.0
รวม 1,780,760 1,580,530 11.24 % 70,990 51,783 27.06 %