สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,094,799.60547,248.0050.0 %5.08,737.723,484.9060.1 %5.0
รวม 1,094,800 547,248 50.01 % 8,738 3,485 60.12 %