สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 405,183.59342,146.0015.6 %5.010,448.013,512.9066.4 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง17,591.8569,628.00-295.8 %0.03,660.03513.1686.0 %5.0
รวม 422,775 411,774 2.60 % 14,108 4,026 71.46 %