สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ219,921.42202,677.307.8 %3.510,351.084,104.7960.3 %5.0
รวม 219,921 202,677 7.84 % 10,351 4,105 60.34 %