สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 242,011.84210,000.0013.2 %5.06,742.911,207.8182.1 %5.0
รวม 242,012 210,000 13.23 % 6,743 1,208 82.09 %