สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 173,057.88107,000.0038.2 %5.05,764.261,195.1879.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์164,565.98114,769.9930.3 %5.03,317.01308.4890.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์70,037.7559,512.0015.0 %5.01,622.11681.3558.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์176,867.77130,316.0026.3 %5.03,967.07643.1583.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์145,208.3475,718.0047.9 %5.02,590.27587.3177.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์74,604.6064,148.0014.0 %5.02,216.63436.6180.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์180,900.44109,862.0039.3 %5.01,587.02251.3984.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์99,075.8660,346.1939.1 %5.02,638.941,025.3361.1 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์220,144.70164,760.0025.2 %5.05,801.221,272.6378.1 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์120,080.7774,260.0038.2 %5.01,156.67485.3558.0 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา846,640.06573,017.0032.3 %5.03,418.78703.2979.4 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง247,024.13158,885.0235.7 %5.06,211.86796.6487.2 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์283,263.72105,073.4162.9 %5.03,907.35691.1082.3 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์232,736.95158,652.9831.8 %5.02,398.11611.3474.5 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา453,527.00300,319.0033.8 %5.07,535.561,054.7586.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์114,586.1377,111.0032.7 %5.04,884.91346.3692.9 %5.0
สถาบันราชานุกูล154,989.4794,377.0039.1 %5.0540.13590.00-9.2 %0.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ24,874.7418,901.0124.0 %5.02,000.37286.9585.7 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.01,262.3949.0896.1 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์18,075.389,571.0047.0 %5.02,937.42194.1593.4 %5.0
รวม 3,800,262 2,456,600 35.36 % 65,758 12,210 81.43 %