สรุปผลประเมิน กรมอนามัย เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 241,747.45162,000.0033.0 %5.08,268.72563.7293.2 %5.0
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง69,065.3545,000.0034.8 %5.0401.57411.45-2.5 %0.0
รวม 310,813 207,000 33.40 % 8,670 975 88.75 %