สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม132,465.5587,654.0033.8 %5.04,729.34486.7589.7 %5.0
รวม 132,466 87,654 33.83 % 4,729 487 89.71 %