สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 142,046.98103,042.0027.5 %5.07,118.11400.9094.4 %5.0
รวม 142,047 103,042 27.46 % 7,118 401 94.37 %