สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน109,879.3363,000.0042.7 %5.05,661.0899.0098.3 %5.0
รวม 109,879 63,000 42.66 % 5,661 99 98.25 %