สรุปผลประเมิน กรมธนารักษ์ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์143,037.5294,500.8033.9 %5.06,652.24652.8890.2 %5.0
สำนักกษาปณ์52,664.4833,709.0036.0 %5.013,978.35335.3097.6 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,645.979,554.0010.3 %5.03,184.64254.0092.0 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา9,318.826,618.0029.0 %5.02,756.49506.5381.6 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน13,081.0412,000.008.3 %4.06,241.08179.1097.1 %5.0
รวม 228,748 156,382 31.64 % 32,813 1,928 94.12 %