สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ310,313.25199,600.0035.7 %5.07,208.781,297.9082.0 %5.0
รวม 310,313 199,600 35.68 % 7,209 1,298 82.00 %