สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ196,354.95132,114.0032.7 %5.05,917.47497.4791.6 %5.0
รวม 196,355 132,114 32.72 % 5,917 497 91.59 %