สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน93,028.26116,181.00-24.9 %0.04,991.98302.6193.9 %5.0
รวม 93,028 116,181 -24.89 % 4,992 303 93.94 %