สรุปผลประเมิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 96,496.6018,935.0880.4 %5.05,335.9145.3399.2 %5.0
รวม 96,497 18,935 80.38 % 5,336 45 99.15 %