สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ113,964.8592,667.9118.7 %5.05,467.23723.8086.8 %5.0
รวม 113,965 92,668 18.69 % 5,467 724 86.76 %