สรุปผลประเมิน กรมพลศึกษา เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา423,371.75578,903.00-36.7 %0.05,579.79429.0592.3 %5.0
รวม 423,372 578,903 -36.74 % 5,580 429 92.31 %