สรุปผลประเมิน กรมการข้าว เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว162,938.1397,866.0039.9 %5.05,767.391,546.7073.2 %5.0
รวม 162,938 97,866 39.94 % 5,767 1,547 73.18 %