สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ149,095.20150,000.00-0.6 %0.05,279.63348.1493.4 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,151.173,338.0070.1 %5.0730.97200.6772.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,137.653,683.40-17.4 %0.0778.59346.7055.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,202.183,200.000.1 %0.58,121.33237.5097.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,961.091,886.0036.3 %5.0493.54149.7169.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,852.957,200.4233.7 %5.0802.2864.1192.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,136.39440.0089.4 %5.01,150.3895.5091.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,662.433,871.00-5.7 %0.0859.67610.1529.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,152.421,880.0040.4 %5.0729.40245.5866.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,181.441,887.0040.7 %5.0417.17153.0963.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,783.803,387.76-21.7 %0.0435.37219.4249.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,102.643,526.48-13.7 %0.0492.43199.4559.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,353.003,102.0057.8 %5.0749.16254.3766.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,548.653,062.0013.7 %5.0551.09276.2249.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,923.613,225.00-10.3 %0.0697.03325.7353.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,207.743,734.00-16.4 %0.0763.75157.3279.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,716.322,929.0037.9 %5.0963.10257.1073.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,304.292,354.8445.3 %5.0749.79383.5248.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,030.903,161.00-4.3 %0.0643.55273.6557.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก987.223,475.51-252.1 %0.01,085.59238.9878.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,435.551,139.5966.8 %5.0915.53196.2578.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,620.482,411.018.0 %4.0448.69252.8643.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 3,054.061,566.0048.7 %5.0560.29203.6363.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,804.623,347.00-19.3 %0.0376.80529.55-40.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา3,063.971,311.0057.2 %5.0872.78267.3469.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,077.771,198.0061.1 %5.0760.9950.8393.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,946.262,545.3913.6 %5.0704.21416.0040.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,309.673,034.008.3 %4.0713.40327.9754.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,726.971,260.0053.8 %5.0441.41184.1058.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,657.683,714.00-1.5 %0.0771.89264.5065.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล9,129.525,581.1438.9 %5.0844.73355.0058.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,289.322,601.0020.9 %5.0553.80285.0048.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 9,066.441,660.0081.7 %5.02,454.5485.5096.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,781.103,053.0019.3 %5.0820.3380.4890.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,507.173,580.0020.6 %5.0596.99158.7273.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,133.893,356.00-7.1 %0.0481.70160.1266.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,156.112,694.0014.6 %5.02,399.46449.6881.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,408.194,992.00-46.5 %0.0842.04379.3155.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,012.832,205.00-117.7 %0.0645.61190.6470.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์1,070.104,588.70-328.8 %0.0524.58208.6260.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์16,567.824,479.5473.0 %5.0761.16460.8039.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,158.532,928.507.3 %3.5654.20334.5048.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,334.091,067.0068.0 %5.0994.02380.0061.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,873.595,171.91-80.0 %0.0498.20329.5633.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี1,116.662,900.00-159.7 %0.0951.77475.0050.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,870.963,365.20-17.2 %0.0756.66276.6663.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,400.893,613.1133.1 %5.01,821.45738.4559.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,183.647,199.08-0.2 %0.02,404.45580.1875.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,427.692,793.0018.5 %5.0977.31417.5457.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,026.154,342.49-7.9 %0.01,120.18400.8464.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,520.901,023.0070.9 %5.0901.81470.1147.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,360.032,878.00-111.6 %0.0765.24452.7440.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,920.002,311.6020.8 %5.0587.1182.4286.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,562.632,227.2013.1 %5.0591.22266.2055.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่79,135.10376.0099.5 %5.030,754.25503.9398.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,038.971,277.0068.4 %5.01,635.351,186.8827.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,292.561,974.9540.0 %5.0469.80282.0340.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,387.893,099.008.5 %4.01,053.59289.8272.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน3,003.462,385.0020.6 %5.0582.34114.8280.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,315.591,400.0057.8 %5.0434.41308.2229.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,674.749,448.0030.9 %5.01,917.24260.7886.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี27,097.2316,946.7037.5 %5.01,494.07235.7384.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,691.6212,497.5214.9 %5.01,647.10384.0076.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี18,575.2816,013.0013.8 %5.0928.47168.0381.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,588.0116,937.86-2.1 %0.03,340.16232.0093.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,794.3222,148.99-73.1 %0.01,928.96318.6183.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,180.548,089.001.1 %0.52,577.87510.2680.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช18,321.7914,662.7220.0 %5.03,058.77321.3989.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 18,139.1816,270.0010.3 %5.02,679.87499.0081.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,995.4710,581.80-17.6 %0.03,536.88256.5292.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,005.2116,851.3219.8 %5.01,426.63336.5476.4 %5.0
รวม 637,303 482,439 24.30 % 116,474 21,957 81.15 %