สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)295,365.13463,836.00-57.0 %0.017,429.861,428.8591.8 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด206,668.34206,000.000.3 %0.581,474.7742,926.0547.3 %5.0
รวม 502,033 669,836 -33.42 % 98,905 44,355 55.15 %