สรุปผลประเมิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์82,763.1426,553.0067.9 %5.04,910.68193.3696.1 %5.0
รวม 82,763 26,553 67.92 % 4,911 193 96.06 %