สรุปผลประเมิน กรมประมง เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง316,358.53433,810.00-37.1 %0.010,920.143,817.6165.0 %5.0
รวม 316,359 433,810 -37.13 % 10,920 3,818 65.04 %