สรุปผลประเมิน กรมวิชาการเกษตร เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร455,743.8445,371.0090.0 %5.019,709.20193.1399.0 %5.0
รวม 455,744 45,371 90.04 % 19,709 193 99.02 %