สรุปผลประเมิน กรมกิจการผู้สูงอายุ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ97,533.9830,508.2068.7 %5.04,735.59408.7291.4 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี1,318.817,128.00-440.5 %0.01,828.71264.0585.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์3,601.846,160.80-71.0 %0.02,245.34144.0693.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง6,361.508,589.99-35.0 %0.02,521.81409.7483.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแคไม่ครบ33,215.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ288.95ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น904.512,829.95-212.9 %0.02,255.45101.4095.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม4,123.4914,048.00-240.7 %0.01,920.08459.2276.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี7,221.895,940.7917.7 %5.01,289.32138.0789.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา8,780.135,854.0133.3 %5.02,905.23371.5087.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา7,464.8510,041.62-34.5 %0.01,589.11168.0089.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)23,681.668,457.0064.3 %5.03,492.00241.4493.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี13,534.6014,323.64-5.8 %0.02,058.08293.9585.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต11,321.617,506.0033.7 %5.01,119.19326.7870.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 53,699.4516,882.4068.6 %5.02,331.59193.0191.7 %5.0
รวม 239,548 138,270 42.28 % 30,292 3,520 88.38 %