สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน122,052.3461,220.0049.8 %5.05,845.56454.0192.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,348.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0916.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่813.402,311.00-184.1 %0.01,490.75184.4687.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,215.053,483.00-186.7 %0.03,003.31233.5092.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,330.982,758.49-107.3 %0.02,011.79469.8576.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 948.473,981.00-319.7 %0.02,249.64403.7582.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี715.361,874.00-162.0 %0.01,719.06393.4377.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,270.606,018.09-373.6 %0.01,843.14407.9677.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,388.362,967.00-113.7 %0.01,100.65386.3364.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,115.083,378.24-203.0 %0.02,438.30253.5989.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,256.752,178.00-73.3 %0.01,697.53291.4282.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,333.042,219.10-66.5 %0.02,520.75552.3878.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,291.143,281.00-154.1 %0.03,129.52461.1185.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,098.091,725.00-57.1 %0.01,530.56252.7083.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด726.671,392.30-91.6 %0.01,158.8149.2295.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,709.493,744.50-119.0 %0.02,770.44364.2486.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ180.22ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,348.081,695.00-25.7 %0.01,048.23129.6487.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,929.664,114.00-113.2 %0.03,109.55181.4594.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,332.122,213.00-66.1 %0.02,165.14127.5194.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์929.0413,823.46-1,387.9 %0.02,124.868,597.50-304.6 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,538.953,374.00-119.2 %0.0671.50106.2684.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,242.932,437.50-96.1 %0.01,471.3765.1195.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,114.952,479.00-122.3 %0.01,433.56360.5574.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,072.321,542.90-43.9 %0.02,201.80185.2591.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,502.013,300.00-119.7 %0.01,176.54333.0371.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ1,028.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ304.05ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ1,544.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ348.86ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,484.313,867.41-160.6 %0.0981.75433.0055.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,126.443,125.01-177.4 %0.01,287.79622.1351.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา996.512,565.30-157.4 %0.01,760.92340.6180.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,125.243,464.51-207.9 %0.01,287.12168.3786.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,024.152,361.00-130.5 %0.01,480.21341.9876.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,001.673,041.00-203.6 %0.02,247.36685.8869.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี884.664,334.25-389.9 %0.01,713.69233.1786.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,192.592,804.60-135.2 %0.02,431.81136.5694.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่957.732,865.79-199.2 %0.01,760.18261.3785.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,042.263,480.00-233.9 %0.0539.10212.6660.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม964.452,220.00-130.2 %0.01,583.98199.7487.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ6,028.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ408.63ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,144.441,972.87-72.4 %0.02,431.23398.1983.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,053.251,264.00-20.0 %0.01,412.43293.2179.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา963.622,992.80-210.6 %0.01,463.20155.8089.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,824.303,875.00-112.4 %0.02,099.30259.0287.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง863.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,296.27235.1081.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี784.892,038.50-159.7 %0.01,692.12260.6984.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี906.433,319.20-266.2 %0.01,706.69246.6585.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,401.404,666.00-233.0 %0.02,423.89146.7293.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,571.703,403.20-116.5 %0.01,494.94395.6373.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย1,014.862,595.50-155.7 %0.02,321.40266.5688.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,249.343,386.50-171.1 %0.02,039.13237.0088.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,007.892,540.50-152.1 %0.02,115.86237.9088.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,767.544,016.50-127.2 %0.01,906.37160.9691.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,700.844,456.80-162.0 %0.01,105.53380.0065.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,435.214,157.00-189.6 %0.0828.14209.9674.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม848.152,796.00-229.7 %0.0470.91220.4553.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว941.021,997.20-112.2 %0.01,837.99142.8092.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,258.152,317.00-84.2 %0.01,313.34285.0078.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี872.132,455.20-181.5 %0.0643.17192.2770.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยไม่ครบ2,380.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ252.98ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี637.348.2598.7 %5.01,573.53347.8877.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,373.803,470.61-152.6 %0.02,471.69674.6772.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,121.531,095.502.3 %1.01,951.98393.6079.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,281.784,440.00-246.4 %0.01,209.76528.3356.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,034.021,702.50-64.6 %0.01,232.64455.7263.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,722.473,840.95-123.0 %0.02,347.86408.8182.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์1,107.303,579.00-223.2 %0.01,987.36366.7081.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี813.011,876.08-130.8 %0.01,862.84391.2579.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,748.481,227.2029.8 %5.02,731.99285.4489.6 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,170.346,269.95-97.8 %0.02,081.31271.2587.0 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,943.477,848.90-166.7 %0.02,747.26515.4481.2 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง7,844.0815,882.00-102.5 %0.01,455.25686.2852.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,144.196,133.00-186.0 %0.01,867.22182.2990.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,667.877,595.00-184.7 %0.02,458.90212.8591.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,343.113,417.0021.3 %5.02,504.99189.0592.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,827.235,209.00-185.1 %0.01,229.91251.1379.6 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,095.817,278.00-77.7 %0.0719.57119.1383.4 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร2,865.727,979.64-178.5 %0.01,212.83205.8983.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,409.805,897.54-73.0 %0.01,525.08219.7085.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ไม่ครบ12,698.17ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ243.96ประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,311.2315,136.00-185.0 %0.01,942.10418.1078.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด9,578.5512,019.00-25.5 %0.0824.39500.8939.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,397.167,881.00-132.0 %0.03,120.71127.1195.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,663.0111,062.09-66.0 %0.02,276.13174.7692.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,233.199,952.03-90.2 %0.01,305.47607.7553.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,400.276,378.90-87.6 %0.01,523.73263.7082.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,357.3515,430.36-84.6 %0.02,460.38396.2583.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,476.308,905.00-37.5 %0.0979.52106.6989.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,554.9712,577.94-66.5 %0.03,333.88479.8685.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา10,993.6916,996.82-54.6 %0.02,127.26161.6692.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,894.3310,619.81-54.0 %0.01,099.39362.8967.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,709.2027,638.00-117.5 %0.01,114.42121.0589.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,650.078,800.00-1.7 %0.01,690.08344.8579.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี10,822.8716,120.57-48.9 %0.02,576.17432.2183.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต12,289.4028,668.00-133.3 %0.01,460.63367.5074.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด14,495.9618,924.00-30.5 %0.01,070.90153.2685.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท12,640.4632,511.00-157.2 %0.01,004.03283.0371.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช7,678.7218,161.51-136.5 %0.01,305.97365.2872.0 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,725.6314,212.16-723.6 %0.0583.51504.9513.5 %5.0
รวม 384,844 612,633 -59.19 % 164,559 36,481 77.83 %