สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์123,707.6485,114.0031.2 %5.06,180.11629.5589.8 %5.0
รวม 123,708 85,114 31.20 % 6,180 630 89.81 %