สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า126,662.6932,129.0874.6 %5.05,085.7870.2698.6 %5.0
รวม 126,663 32,129 74.63 % 5,086 70 98.62 %