สรุปผลประเมิน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ113,490.0461,765.0045.6 %5.06,205.121,877.5769.7 %5.0
รวม 113,490 61,765 45.58 % 6,205 1,878 69.74 %