สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม156,698.92141,319.009.8 %4.56,295.80404.4593.6 %5.0
รวม 156,699 141,319 9.81 % 6,296 404 93.58 %