สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 475,658.97359,345.0024.5 %5.010,457.393,993.7161.8 %5.0
รวม 475,659 359,345 24.45 % 10,457 3,994 61.81 %