สรุปผลประเมิน กรมทางหลวงชนบท เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท275,611.69213,983.0022.4 %5.09,222.361,570.7883.0 %5.0
รวม 275,612 213,983 22.36 % 9,222 1,571 82.97 %