สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 212,990.48170,779.0019.8 %5.07,921.667,639.003.6 %1.5
รวม 212,990 170,779 19.82 % 7,922 7,639 3.57 %