สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม172,385.4765,484.9962.0 %5.05,926.850.09100.0 %5.0
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี73,607.6645,011.2038.8 %5.01,468.06228.0084.5 %5.0
รวม 245,993 110,496 55.08 % 7,395 228 96.92 %