สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ ไม่ครบ118,501.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ177.62ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %