สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,701.22547.0067.8 %5.049.0831.6235.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,711.49691.0059.6 %5.082.9370.6014.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,718.70328.0080.9 %5.093.902.8597.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,865.39474.0074.6 %5.062.1281.61-31.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,773.07742.0058.2 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,798.25451.0083.9 %5.063.72109.78-72.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,647.54677.0058.9 %5.050.0969.32-38.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,989.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.067.9749.7326.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)ไม่ครบ582.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ49.17ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,711.49804.3953.0 %5.038.4568.00-76.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,779.74364.0079.5 %5.051.5412.2976.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,647.69134.0091.9 %5.043.2747.18-9.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,517.351.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,775.784,392.00-58.2 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,986.74606.0069.5 %5.055.7630.0746.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)ไม่ครบ966.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.90ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,749.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.053.7248.0410.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ47.80ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,707.29225.0086.8 %5.046.1478.99-71.2 %0.0
รวม 26,342 10,436 0.00 % 907 778 0.00 %