สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ128,345.6266,000.0048.6 %5.07,818.4827.0099.7 %5.0
รวม 128,346 66,000 48.58 % 7,818 27 99.65 %