สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน90,323.5624,776.0072.6 %5.04,735.591.85100.0 %5.0
รวม 90,324 24,776 72.57 % 4,736 2 99.96 %