สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศไม่ครบ158,082.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ189.23ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %