สรุปผลประเมิน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 143,940.2089,601.3437.8 %5.05,607.9369.5498.8 %5.0
รวม 143,940 89,601 37.75 % 5,608 70 98.76 %